WMA ได้ร่วมลงนามบันทึก MOU ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub

Thailand

Apr 08


World Medical Alliance ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในงาน Thailand International Health Expo 2022

 

          ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 คุณศิริญา เทพเจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายแพทย์ พีรพัฒน์ ต่างใจ ผู้อำนวยการ ศูนย์สเต็มเซลล์ออโตโลกัส ตัวแทนกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 และ ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ‘บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาพืชสมุนไพรนวัตกรรมเป็น Green Medicine และ Stem Cell เพื่อการรักษาพยาบาลของประเทศไทย’ ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระหว่าง บริษัทเวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตร ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

          การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 4 หน่วยงานได้แก่ บริษัทเวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  และมหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยกระดับวงการสาธารณสุขของประเทศไทยให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมเวลเนส

          เราคือหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมด้านการแพทย์ทางเลือก และนวัตกรรมการใช้สารจากธรรมชาติ ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับวงการสาธารณสุขของไทยด้วยนวัตกรรมทางแพทย์สมัยใหม่ ร่วมกับการนำสารสกัดจากธรรมชาติ และศาสตร์ของสมุนไพรไทยมาประยุกต์ในการรักษา โดยภายในงาน Thailand International Health Expo 2022 เราได้เปิดตัวนวัตกรรมสีเขียว พร้อมกับ Health Solution อีกมากมายที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆที่สามารถพบเจอได้ทั่วไป ในปีนี้เราได้ให้ความสำคัญในด้านปัญหาสุขภาพทั้งหมด 5 ปัญหาด้วยกัน ได้แก่

1. ปัญหาการนอนไม่หลับ เราจึงได้จัดตั้งโครงการบำบัดการนอน ภายใต้การร่วมมือกันระหว่าง Huawei และ บริษัท เวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อทำให้คนไทยทุกคน หลุดพ้นจากโรค นอนไม่หลับ อันเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อม

2. การป้องกันโควิด และการรักษาลองโควิด การใช้สารสีเขียว เพื่อป้องกันโรคโควิด และ รักษาอาการอักเสบของร่างกายหลังป่วยจากโควิด 

3. สวยด้วยการนอน โครงการที่เชื่อว่า ส่วนหนึ่งของความสวยมาจากการนอนที่มีคุณภาพ เราจึงออกนวัตกรรม สารสีเขียวในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ควบคู่กับการใช้ CBD เพื่อการนอนหลับที่ดี 

4. Emotional Wellbeing โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี มีความคิดที่แข็งแรง ภายใต้ความร่วมมือจาก บริษัท เวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดกับคุณหมอด้านจิตเวช 

5. การรักษามะเร็ง ด้วยนวัตกรรมสีเขียว ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งด้วยการรักษาด้วยหลักของเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นดีอยู่ดีให้ชีวิตยืนยาว ร่วมกับการใช้สารสมุนไพรบรรเทา รักษาการเจ็บปวดที่เกิดจากมะเร็ง 

 

001A0449

 

“เพราะเราเชื่อในการขับเคลื่อนสุขภาพไปพร้อมๆ กันทั้งประเทศ เราจึงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดขึ้น”

คุณศิริญา เทพเจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว


CUSTOMER SERVICE

WORLD MEDICAL ALLIANCE(THAILAND) CO., LTD.
2922/213 Charn Issara Tower 2 Floor 12A New Petchaburi Rd, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10310