The World's Ultimate Medical Wellness Tourism Destination for Cannabis Retreats

Thailand

Mar 30


ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับ ศิริญา เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย  ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ผู้บริหารธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด และ นายแพทย์สมพร คำผง รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงาน “Kingdom of Thailand : The World’s Ultimate Medical Wellness Tourism Destination And Cannabis Retreats” ซึ่งเป็นการจัดสัมนาที่มายโอโซน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการสร้างให้ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก

 

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ”วิกฤติโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของไทยหยุดนิ่งมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบอย่างหนักกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างสายการบิน โรงแรม บริษัททัวร์ รถเช่า เรือสำราญ ไกด์นำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มองเห็นโอกาสในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวและฟื้นฟูสุขภาพในรูปแบบ Medical Wellness Tourism โดยการจับมือกับภาคเอกชนที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกันเพื่อกำหนดแผนการทำงานที่สามารถปฎิบัติได้จริง ณุศาศิริและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และองค์ความรู้ รวมถึงมีแพลทฟอร์มด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก การมีภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจะทำให้แผนพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของประเทศเป็นจริงและประสบความสำเร็จได้”

นางศิริญา เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันณุศาศิริและพันธมิตรทางธุรกิจมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมีการผนึกกำลังกับบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์กัญชาร่วมกันสร้างมายโอโซนให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร ดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงให้เดินทางมารักษาและฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทยแบบระยะยาว  อีก 1 พันธมิตรที่จะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพคือ American Accreditation Commission International (AACI) หน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลด้าน Medical Wellness Tourism  เราได้ร่วมมือกันสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งหลักสูตรแรกที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนคือ “WellHotel Training Course For Wellness” และเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อให้เดินทางมาประเทศไทย เราได้ออกบัตร Blue Diamond Card บัตรสมาชิกมูลค่า 3.5 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์วีซ่า 20 ปีพำนักในประเทศไทยได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศและได้รับสิทธิการดูแลรักษาสุขภาพระดับ Premium  เพื่อสนับสนุนให้แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ดำเนินการร่วมกับภาครัฐบาลประสบความสำเร็จ ณุศาศิริ มีแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ worldmedicalalliance (WMA) ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก  ผู้ประกอบการสามารถมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่เว็บไชต์  worldmedicalalliance เพื่อรับสิทธิประโยชน์และต่อยอดธุรกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ผู้บริหาร บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท “ธนัทเฮิร์บ มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพรและอาหารเสริม และดำเนินนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กันมามากกว่า 14 ปี เราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน สร้างมายโอโซน ให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพ”

นายแพทย์สมพร คำผง รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) กล่าวว่า “การพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว Medical Wellness Tourism  เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ณุศาศิริ นำหลักเกณฑ์การรับรองบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพระดับโลกมาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพให้ผู้ประกอบการ พร้อมรองรับการเป็น Medical Wellness Travel Destination ของประเทศไทย”


CUSTOMER SERVICE

WORLD MEDICAL ALLIANCE(THAILAND) CO., LTD.
2922/213 Charn Issara Tower 2 Floor 12A New Petchaburi Rd, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10310