Seller Information: Panacee Medical Center Ekamai

GPO : Cannabis Oil 5 ml.

ผ่านการตรวจสอบและสั่งจ่ายโดยแพทย์ THC:CBD (1:1)

฿1,500.00

Size : 2.7x7.3x7.3   Weight : 5 gm

Shipping : Thailand


Availability : 0

ผลิตภัณฑ์กัญชานี้ได้รับยกเว้นการรับรองตำรับจากสำนักงาน อย. เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special access scheme ) ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรบหลักสูตรการใช้กัญชาและสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์จากกระ ระทรวงสาธารณสุข และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโดยการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงความยินยอม ผู้ผลิต: องค์การเภสัชกรรม ประเภทใบอนุญาต: ผลิต (แปรรูปหรือสกัด) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เลขที่ใบอนุญาต 8/2562 *ผ่านการตรวจสอบและสั่งจ่ายโดยแพทย์ THC:CBD (1:1)

ใช้รักษาและบรรเทาอาการในกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาตามกรมการแพทย์กำหนด ได้แก่ • ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด • โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง • ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล *ผ่านการตรวจสอบและสั่งจ่ายโดยแพทย์ THC:CBD (1:1)

• สารเสพติดเเละให้โทษ ต้องใช้ตามเเพทย์สั่ง • ไม่สามารถใช้กับผู้ที่เป็นภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

Ratings & Reviews
No reviews.

Recommended Products

CBD Cannabis Oil Panacee B&E 15 ml.

CBD oil สูตรผสมวิตามิน B และ E...

฿1,990.00

CBD Cannabis Oil สูตร Peace of mind 5 ml.

CBD oil สูตร Peace of mind...

฿990.00

CBD Cannabis Oil สูตร Peace of mind 15 ml.

CBD oil สูตร Peace of mind...

฿2,990.00

CBD Cannabis Oil สูตร Immune 5 ml.

CBD oil สูตร Immune เพื่อภูมิที่แข็งแรง

฿990.00

CBD Cannabis Oil สูตร Immune 15 ml.

CBD oil สูตร Immune เพื่อภูมิที่แข็งแรง

฿2,990.00

GPO : Cannabis Oil 5 ml.

ผ่านการตรวจสอบและสั่งจ่ายโดยแพทย์...

฿1,500.00

Recommended Promotions & Packages

Bone and Joint Regenerative Program

Prioritise the health of your bone and joint and walk every step with confidence. Please contact for more further details.

฿69000

Diabetes Prevention Promotion Package

Take control of your own health starting 2021 with the ultimate rejuvenation program to prevent diabetes Comprehensive Program Duration: 6-8 weeks (6 visits)

฿550000

Cannabliss Retreat at My Ozone Khao Yai 5-6 May 2021

5-6 May 2021 15,000 THB per Person All Inclusive Cannabis Vacation. 1 Night, 2 Days. 420 Everything! Accommodation: 1 Night Deluxe Suite (My Ozone, Khao Yai) Check In: 14:00 PM Check Out: 12:00 PM

฿15000

Cannabliss Retreat at My Ozone Khao Yai

All Inclusive Cannabis Vacation. 1 Night, 2 Days. 420 Everything! Panacee Wellness Khao Yai & My Ozone Brings you the 1st Cannabis Wellness Retreat in Thailand. An Exclusive Retreat Getaway with a Perfect Combination of Holistic AI Check up, Wellness Treatments and The Finest Quality of Regenerataive Cannabis Plant Medicine for Better Health - Mind, Body & Soul. Enjoy and Experience our Signature Cannabis Products which are carefully and selectively processed. The Vibrations will definitely be HIGH! Accommodation: 1 Night Deluxe Suite (My Ozone, Khao Yai) Check In: 14:00 PM Check Out: 12:00 PM DAY 1 • Check-in and Receive a Refreshing CBD/THC Water • Holistic AI Check-up (EIS Body Scan, Live Blood Analysis, Body Composition Check) • Doctors Consultation to Recommend a Free Wellness Treatment • 420 Tea Time • Property & Cannabis Farm Tour • Herb Party Dinner • Highway to Green Movie Night with Cannabis Infused Cocktails DAY 2 • Yoga/Meditation/Nordic Walking • Cannabis Breakfast • Ganjasana SPA & Massage • Time for Free Wellness Treatment • Free Time to Horse Ride & Take Photos • Check-out Rest’ Relax’Revive’ WHAT’S INCLUDED: 2 Days/1 Night Accommodation with Meals • All Cannabis meals Including Breakfast, Dinner & Cannabis Infused Cocktails (Vegetarian/Vegan Meals and Snacks are Available upon request) • Yoga/Meditation/Nordic Walking • 420 High Tea • Herb Dinner Party • Highway to Green (Movie Night) with Infused Cannabis Cocktails • Ganjasana SPA & Massage • Special Activities: Biking, Horse Riding, Photo Taking Medical & Wellness • Doctor Consultation and Holistic AI Check ups • Wellness Treatments - Infrared Sauna - IV Rejuvenation Drip What’s not Included • Airport or Local transfers to and from the facility.

฿15000

Rejuvenation Cell

My Ozone Khao Yai is a perfect Tuscan-style luxury retreat getaway in the middle of a natural atmosphere which is also No.7 ozone source in the world. An integration of German medical technology in combination of a wide variety of spa treatments. My Ozone Khao Yai provides holistic benefits – body and mind - for overall regeneration, delay the ageing process, increase vitality for good health and better life. REJUVENATION LIVE CELL 4 DAYS 3 NIGHTS VALUE 800,000 THB A comprehensive Cellular Treatment Program to repair and regenerate over-all body systems with the best results and be the NEW YOU! Included in the package are activities to promote relaxation and rejuvenation, all delivered at the highest quality and superior standards of customer care and service. This Package Includes: • Deluxe Suite for 2 with Breakfast • Healthy Meal Plans • Medical Health Consultation • Healthy drinks and juices throughout the whole program • Full Treatment Program Terms and Conditions: • Guests having existing medical conditions are required to have initial consultation with our medical team. • Package is non-transferrable and non-redeemable to cash. • Package and treatments are not subject to change. REJUVENATION LIVE CELL 4 DAYS 3 NIGHTS CONSULTATION • Health and Wellness Adviser Consultation – 1 Session DIAGNOSTICS • Bio Body Scan – 1 Session • Live Blood Analysis – 1 Session • Bio Impedance – 1 Session • Laboratory - Platinum Package MEDICAL TREATMENT • Colon Hydrotherapy – 1 Session • Mesenchymal Stem Cell 10 Million / Face • Mesenchymal Stem Cell 50 Million / IV • Organic Peptides - 6 Injections • Perfect Detox Cocktail – 1 Session SUPPLEMENTS • Probiotic 10 Tablets SPA TREATMENTS • Lymphatic Drainage Massage 2hr. – 1 Time • Foot Massage 1 hr. – 2 Time • Shoulder & Back Massage 1 hr. – 1 Time • Far –Infrared Sauna 30 min. – 1 Time • Hair Detox – 1 Time ACTIVITIES • Yoga Class – 1 Class • Nordic Walk – 1 Session • Meditation & walking – 2 Sessions NUTRITION • Nutrition Plan • All Food Included (based on plan from our nutritionist) • Alkaline Water INCLUSIVE RESORT FACILITIES • Accommodation in Deluxe Room • Swimming Pool • Organic Farm • My Ozone Farm DAY 1 12.00 NOON: Check–In & Welcome Drink 13.00 PM : * Wellness Advisor Consultation: 1 Session before starting the program * Holistic Check Up: Full Body check-up using German technology * Bio Impedance: Assess body composition by measurement of body fat in relation to lean body mass. * Bio Body Scan: A screening test for entire functional description of the cells in all of the 37 internal organs, or 9 system of the body. * Live Blood Analysis: simple test using a drop of blood to know the condition of the body systems, including Digestive and immune system, lack of certain vitamins and minerals. 14.00 PM : * Laboratory: Platinum Package 15.00 PM : * Colon Hydrotherapy: Promote digestive balance and restore gut flora to remove toxins and mucous in the digestive system. 16.00 PM : * Far -Infrared Sauna: Help stimulate blood flow and circulation. 18.00 PM * Dinner DAY 2 07.00 AM : * Nordic Walk: Helps increase cardiovascular strength. Reduce stress and improve brain activity. 08.00 AM : * Breakfast 09.00 AM : * Perfect Detox Cocktail + Foot Massage: Panacee Wellness’ Signature treatment 12.00 NOON: * Lunch 14.00 PM : * Lymphatic Massage: Gentle massage focused on lymph fluids to help remove waste and toxins from the body. 16.00 PM : * Power Smoothies Drink: Signature smoothies to help refresh and energize the body. 18.00 PM : * Dinner DAY 3 07.00 AM : * Mind & Body Relax Yoga : Combination of meditation and yoga to balance both body and mind. 08.00 AM : * Breakfast 10.00 AM : * Mesenchymal Stem Cell 10 Million / Face: Facial injection of stem cells to stimulate collagen and elastin production, improve blood circulation for better skin. * Mesenchymal Stem Cell 50 Million / IV: Intravenous Treatment of stem cells to prevent organ degeneration,delay the ageing process, cellular regeneration and rejuvenation for optimum health. * Organic Peptide Treatment - 6 injections: Organ peptide injections to help improve and support rejuvenation. 12.00 NOON : * Lunch 14.00 PM : * Shoulder & Back Massage: Help increase blood flow, relax and relieve neck and shoulder tension. Traditional Foot Massage: Foot massage to help loosen the muscles, improve circulation, lessen stiffness and reduce fatigue. 16.00PM : * Power Smoothies Drink: Signature smoothies to help refresh and energize the body 18.00PM : * Dinner DAY 4 07.00 AM : * Meditation & Walking: Combination of meditation and walking to restore both physical and emotional balance. 08.00 AM : * Breakfast 10.00 AM : * Hair Detox: Hair treatment using natural products to eliminate toxin residues. 12.00 NOON : * Check Out WATER TIME 07.00 AM : * Total of 10 glasses of Alkaline mineral water/day Wake up and get refreshed! water (2 glasses of alkaline mineral water) 09.00 AM : * 1 glass of alkaline mineral water 11.00 AM : * 1 glass of alkaline mineral water 12.00 NOON : * 1 glass of alkaline mineral water 14.00 PM : * 2 glass of alkaline mineral water 16.00 PM : * 2 glass of alkaline mineral water 18.00 PM : * 1 glass of alkaline mineral water Total of 10 glasses of Alkaline mineral water/day BENEFITS OF ALKALINE WATER: Our body needs Alkaline water to help restore Ph levels in the body and reduce acidity which could be harmful to our health. Alkaline water help improve metabolism, increase energy, slow aging, improve digestion and many more health benefits.

฿800000

Ozone Signature

โอโซนซิกเนจอร์โปรแกรมเปšนการบําบัดด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน ซึ่งโอโซนจัดเป็นสารต้านนุมูลอิสะท่ีทรงอานุภาพ ร่วมกับธรรมชาติบําบัดหลากหลายศาสตร ที่ช‹วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์อวัยะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ส่งผลให้เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ดี ประโยชน์ของโอโซนบําบัด • กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้มีปริมาณเพียงพอต่อการปกป้องร่างกาย • เพิ่มประสิทธิภาพในการกัดกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว จากระดับแกมมาอินเตอเฟียรอนที่เพิ่มขึ้น 400-900% • กระตุ้นการหลั่งอินเตอรลิวคินจากลิมโฟไซต์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรค • เพิ่มความยืดหยุ่นของซลลเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง จึงทําให้เซลล์เม็ดเลือดสามารถเคลื่อนตัวผ่านไปยังหลอดเลือดฝอยเล็ก ๆ ได้เพิ่มขึ้น มีปะโยชน์ในการรักษาแผลเรื้อรังจากเบาหวาน และแผลกดทับ • เพิ่มการผลิตพลังงานในไมโตคอนเรีย ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย และเพิ่มสมรรถภาพการออกกําลังกายในกลุ่มนักกีฬา • กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ได้แก่ ซุปเปร์ออกไซด์ดิสมิเตส คาตาลส และกลูต้าไฮโอนเปร์ออกซิเดส • ลดอัตรเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากเซลลมะเร็งไม่ชอบออกซิเจนเช่นเดียวกับแบคทีเรียส่วนใหญ่ This Package Includes: • ห้องพัก DELUXE SUITE สําหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า • ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ • เข้าทรีทเม้นท์ตามโปรแกรมกําหนด • อาหารเมนูเพื่อสุขภาพ • น้ําผักและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตลอดจนจบคอร์ส DAYS 1 12.00 AM : Check-In Welcome Drink เสริฟน้ํา Alkaline 1 แก้วพร้อม Berry beet smoothie ซึ่งน้ํา AI kaline เป็นน้ําที่มีค่ากรด ด่าง PH 8.5-9 ซึ่งร่างกายเราตŒองการ เนื่องจากน้ําธรรมดามีค‹า PH 6-8 ทําให้ร่างกายต้องเสียพลังงานจากการใช้ออกชิเจนในเลือดมาปรับค่ากรดด่างของน้ําก่อนจึง ทําให้ไม่สดชื้นสดใสเท่าที่ควร / Berry beet smoothie ยังช่วยขจัดสารพิษและปรับสมดุลร่างกาย อีกทั้งช‹วยเพิ่มระดับออกชิเจนในเซลล์ และกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด 13.00 PM : Wellness Advisor Consultation ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มโปรแกรม 14.00 PM : Holistic Check Up วิเคราะห์ร่างกายทุกระบบ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตน ด้วยเทคโนโลยีการแพท์จากประเทศเยอรมันนี - Bio Impedance ตรวจวัดมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ และอัตราการเผาผลาญ - Bio Body Scan ตรวจประเมินความเสื่อมของเซลล์อวัยวะต่างๆ ทุกระบบภายในร่างกาย - Live Blood Analysis ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อบ่งชี้ภาวะต่างๆ เช่น ระบบการย่อยอาหาร การทํางานของตับ ระบบภูมิคุ้มกัน และการขาดวิตามิน 15.00 PM : Aroma Ozone Retreat (60 min) เป็นการนวดปรับสมดุลด้วยการผสมผสานน้ํามันธรรมชาติสกัดเย็นกับการเติมโอโซนออยด์ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายคลายความตึงเครียด และบํารุงผิวพรรณ อีกทั้งรักษาโรคผิวหนังหลากหลายชนิด 16.00 PM : Far - Infrared Sauna (30 min ) เป็นการใช้พลังงานฟาร์อินฟาเรดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ําเหลือง ดีทอกซ์สารพิษออกจากร่างกาย และผิวพรรณ เสริฟน้ํา Alkaline 1 แก้ว / Lung rejuvenator juice สูตรเครื่องดื่มบํารุงปอดที่ช่วยให้ปอดแข็งแรง สามารถนําออกชิเจนเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18.00 PM : Alkaline Meal Plan เป็นอาหารที่ช่วยควบคุมค่ากรด ด่างให้กับร่างกาย เซลล์ต่างๆจะแข็งแรง เนื่องจากเซลล์ได้รับสารอาหารที่จําเป็นและออกชิเจนอย่างเพียงพอ DAYS 2 06.00 AM : เสริฟน้ํา Alkaline 1 แก้ว / ก่อนออกกําลังกาย Tai Chi Thera py (เป็นการออกกําลังกายที่ใช้สมาธิ ฝึกการหายใจ ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ) เสริฟน้ํา Alkaline 1 แก้ว / หลังออกกําลังกาย 08.00 AM : เสริฟ Alkaline Meal Plan 09.00 PM : เสริฟ น้ํา Alkaline 2 แก้ว / ก่อนทํา Ozone Double Ozone Plus (เป็นการบําบัดด้วยโอโซน เพิ่มพลังงานใหŒกับเซลล์ ขจัดเชื้อโรค ขับสารพิษตกค้างในร่างกาย ร‹วมกับการให้วิตามินแร่ธาตุ สูตรพิเศษทางหลอดเลือดช่วยเสริมสร้างร่างกาย ป้องกันเซลล์ และอวัยวะต่างๆจากการทําลายของอนุมูลอิสระ) เสริฟน้ํา Al kaline 2 แก้ว / หลังทํา Ozone + Enzyme smoothie ช่วยย่อยอาหาร บํารุงสุขภาพ และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 12.00 PM : Alkaline Meal Plan 14.00 PM : Emotion Detox (Meditation& Music & Aroma Therapy) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างความสมดุล ให้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ช่วยล้างพิษทางอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียดเติมพลังชีวิต / เสริฟน้ํา Al kaline 2 แก้ว 16.00 PM : Brain booster smoothie (อุดมด้วยสารแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ ควบคุม ระดับความดัน การทํางานของสมองดีขึ้น) : Relaxing Head Massage (เพิ่มการไหลเวียนเลือด ออกชิเจน และสารอาหารต่างๆบริเวณศรีษะและคอ เพื่อลดความตึงเครียด สร้างสมาธิ) 18.00 PM : เสริฟอาหาร Alkaline Meal Plan เสริฟน้ํา Alkaline 1 แก้ว DAYS 3 06.00 AM : เสริฟน้ํา Alkaline 1 แก้ว/ ก่อนออกกําลังกาย Nordic Walk (เป็นการเดินโดยใช้อุปกรณช่วยชนิดพิเศษที่มีต้นกําเนิดจากประเทศฟินแลนด์ ช‹วยเพิ่มความแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด ลดความเครียดและพัฒนาสมอง) เสริฟน้ํา Al kaline 1 แก้ว / หลังออกกําลังกาย 08.00 AM : เสริฟ Alkaline Meal Plan 09.00 PM : Hair De tox (เป็นการกําจัดสารพิษตกค้างในเส้นผม และหนังศรีษะอย‹างล้ำลึก ทั้งยังช่วยบํารุงเส้นผม และหนังศรีษะ ให้มีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติ) เสริฟ น้ํา Alkaline 1 แก้ว & Oxygen Cocktail (ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจน เสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรค) 12.00 PM : Check Out

฿79000

PRP (Platelet Rich Plasma)

Platelet-rich plasma (PRP), also known as autologous conditioned plasma, is a concentrate of platelet-rich plasma protein derived from whole blood, centrifuged to remove red blood cells. Though promoted to treat an array of medical problems, evidence for benefit is mixed as of 2020, with some evidence for use in certain conditions.

฿15000

Neuro Pain Relief IV

อย่าปล่อยให้ชา...จนเคยชิน ‼ Don’t wait until it’s too late! Come and have a pain relief IV Drip!

฿2990

Viral Fighter Program

Viral Fighter Program Build yourself the Ultimate Shield! A strong Immune system can fight Anything! Our Program Includes: Ozone Therapy Viral Fighter IV Vitamins and Supplements (2 weeks)

฿15900

CUSTOMER SERVICE

WORLD MEDICAL ALLIANCE(THAILAND) CO., LTD.
2922/213 Charn Issara Tower 2 Floor 12A New Petchaburi Rd, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10310